UKÁZKOVÁ LEKCE: Týden 7 - Den 1

(Sightseeing - památkaření)

a) Zapiš si slova do svého speciálního sešitu

  • go sightseeing - chodit po památkách, jít „památkařit“ /saitsi:iŋ/

We will go sightseeing in Prague. - Budeme chodit po památkách v Praze.

  • the sights - památky /saits/ (známá nebo zajímavá místa, která navštěvují turisté)

the sights of Prague - památky Prahy

see the sights - vidět, zhlédnout památky

visit the sights - navštívit památky

  • take a picture (of) - vyfotit (něco)

Can you take a picture of us? - Můžete nás vyfotit?

* lze použít také "take a photo (of)"

  • look around - porozhlédnout se (po) / prozkoumat /luk əraund/ (podívat se, co je v nějakém místě, obchodě, městě, budově zajímavého)

look around the city - porozhlédnout se po městě

look around the square - porozhlédnout se po náměstí

look around the shop - porozhlédnout se po obchodě

  • fee - vstupné, poplatek /fi:/ (částka, kterou zaplatíme, abychom mohli něco udělat)

pay a fee

a high/low fee - vysoký/nízký poplatek

a fee to the museum / park / castle - vstupné do muzea

a fee for the service - poplatek za službu

a fee for using the toilet /deckchair - poplatek za použití toalety / lehátka

b) Zhlédni toto video (vyber, které ti vyhovuje)

Trénink v základních časech a jednodušší gramatice.

Trénink v pokročilejších gramatice.

c) Napiš svoje věty

Postup:

1) Otevři svůj speciálně založený sešit.

2) Na každé nové slovo pro tebe napiš minimálně 8 vět. Pokud slovo 100 % znáš, můžeš jich napsat méně.

3) Trénink slova konči v bodu, kdy cítíš, že je „tvoje“. Víš, že ho kdykoli v životě dokážeš použít.

4) Pokud máš objednanou službu oprava úkolů, vyfoť napsané věty a odešli je ke kontrole Mirce. (Zítra dostaneš zpětnou vazbu.)

4) Stáhni si MP3 a poslechni si ji

Jedná se o videa z této stránky, pusť si je ale ještě jednou, abys měl jistotu. Třeba na procházce.

5) Přelož následující věty

6) Zkontroluj si správné řešení

7) Máš nějaké otázky? Napiš nám:

Přidat komentář

Více takových lekcí a bližší info, jak výzva Sebevědomě

(nejen) na cestách probíhá?

 

(Napiš nám na [email protected] a pomůžeme vybrat vhodný trénink)